Không khí Hà Nội ô nhiễm vì bụi mịn ở mức báo động, học sinh có thể nghỉ học khi nhận thông báo

Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đề xuất học sinh cấp từ tiểu học trở xuống được nghỉ trong những ngày không khí chạm ngưỡng nguy hại (AQI>300).

Chiều 18/12, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp giữa lãnh đạo thành phố với các quận, huyện, sở ngành về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.